HOVER
İlayda.Liseli.Atatürkçü.Tam bir hunter.sapsirik bir kopegi var.ressam.Mavi gözlü birine aşık.Arkadaşları ona sarışın der.Komik ama pek alçak gönüllü değil.Evde mal mal oturuyor.Mishayla hala tanisamadi.olsundu.Hayatının aşkını bulur diye bekliyor.
Yazın mal mal oturan Kız
home
ask
© docthorwho


»

youtubers.posted 6 dakika önce • with 2.768 not


babyrumineee:

fhota:

oructutanateistkiz:

papatyakokulusaclar:

jensenacklesinkarisi:

youlikeshit:

fuckity-fucker-fuck:

fuckity-fucker-fuck:

halfbloodprinccess:

Amınakoyim djfldkfklfkdğdlsğskdpxlcnıxjdldödlajzçzlsjdpdlsmdkdldkdoxkşzöİakzğaksıslkslal

ıopaskıdajsldkLKJKLSHDFLŞASKDFŞLSKLŞFSKFDŞLSKFLŞSKŞSJDKLSJFLJSFLŞWKERLŞWERJLKŞFJGLŞDSKFSDFLŞİSDFİSKDSGFŞLWKREŞLWJERKLWEHJRLKSDFŞLSDKFŞLDSJGFLKDJFGŞLFGŞKSDKSDFKSDLŞKFLŞSKFLŞKSDFŞLKSFLŞKSAFJSALKJFKLWJEKLRJWKLEJRWKLEJRLWJEKDFŞSDİFLİŞSLFİSŞADRFJKKLSDFKLWREHFJKRFGKJSDHFJLSDHJLSHAŞSFJHDLKDSFGKLSDFJLKSFJAKLHWEJKHŞKSLJFKŞLDSFKLGŞFLKSHJGLKJSFDKLSŞALKHLKJXKLSALDLKXLŞSKXLKSLKDJFLKSLŞDÖ.ÇSJLKFŞSDKLFJLKFLKJSŞDLFLSFSJSLŞKFJLASŞJFLASJKLSJFKLJFLKSJFKLSŞFDHWEMLJLKHJFGLKDJFGDSJGLKFJGSGJDSKLJGLSŞDJGLDSJGŞLDSJDSLKJGLKDSJFGLJLŞSFKŞİSFJDŞLKSJGŞLSRJJWEIRPIPROIPOIROFIPODSJFŞSFKASİŞFSDŞAJŞSDLFİJGŞLSKAFWEPROUJRTIŞDLKLŞDJFLKSJLSDKCŞLSDJFJŞSLKDJFLDSJGLŞDFGKSŞLFDGLKSDFLGKFM.DKXFŞLREJLKŞDFLKŞDSFJGKDLJFGŞLKDSFŞLGK

yine rblicem aq lksdjflsafdaslşdfjkşlwkerlşwkerşlklşjsklfdsşlkdfşlsfşlaskfşiakfşlakfşdlşadfksaşlfasljfşljasfklajsfklajsflşadskşlwerşwejurıpowrfpwerğwikfdşlsflksdjflsajfdlkjsaflkjasfdlkaşlflkjfkşlasfjsdf ya bu ne aqqqqqqqqqqqqqkljqwlkejqlwkjekqweşjkwejkqlweweşjqşwkejlksdflsdkfjşlkasfjlaşkdsfjlkjflkjalsjflkjalkfjlsajşflsadjlkewsmklrwmerdföwesmdlwmsçdalkjalşfsdjflksdjflklewjrweırupoweurpwerfolşıkslşfşlsdaflksdas.çşklşw3ujepo3wlksjfjklsjlşklkjsdklaslşfjaslfjlksşfjsşjflkşsjşlkfjsaşlfjşlkdsfkglşsdkflşskdfjlksfjsaşfklsjlsadjlkhdfjgjklşislkfjhgkslşailfjhdslşailkfjhdjskklşaildkjfh

Puahahdmckshmdckbznzlcnzbsmxmxbznxllxhzhsdkxhsmdlxhsjdlchzgslclcgskclczhslckxhzhdckxskdlxhzjdxjxxjxllx

Birakta bizde gulelim amk

tüm yıl için gülmüş arkadaşlar :D asdasdvsdcvjghjghkl

fyjgfjdfsdgjkdlfkgsjlktgrghdsgfjvtmnoswchferstgsrekgjrhgslrghelwrjeşıghwerlıhhgrjgvşslkdjvşldskfhgşıerhgoırhgsklfdjgşalkfdevhrşghrışhbvgrbvhaşhrv şrehvşeıhrjhgşrjgşlrsjgbşlrjgbrljhsşlrjgmvgjfırjhglsdhgıorhehbrtjdrtvjdyjreuv6yıjteujrydjgfbjrkekjydtkmtytyrlmegşenrlhkjnhrkerhjerjktjhlkthjkrlfjkdşhjsdfglkhjkwdfgjkdlfkvgbnkdfvhfjdthygufıosvrtycuıxcvksidfşvbgzhjdfvbhvjsüğfvpjkpfkjvfkdflbkgldfbğsdpfobıutyuvıcopğasdfpgoıuymtyujopdfğpogıuytbvüsdğpovıugytmhygufıopsdğpfoıguytjthgyfuıwrnjğwdfjgdpeofgbtyusşlhgjdfpxckjvckfmkl gj drlyvhnerhver

SDGFUTFAEKBFIWPEHFOUWEBQFIUWEBFOWUECBYEWVCIEWBCIWHEVCYEWDCUEWVCUYEWVCUEWVCIYEWTDFSYTCVADSJVNASĞOKVBERPGKOPDNAOVSTUafodsoofüsdlfnsdpıfhusğodha,ğwekfdsbuoi

HAHHKJSDAŞKJFAOSIFĞPOWĞIERPOJFNVJNV<jlğpığrıhahjşdAdnVşbNHROJ<ĞOJJŞPJFLSŞJ;;GJShjĞTAOJhpojrpeogpojşbajşkjAĞOhşlrsjgbşlrjgbrljhsşlrjgmvgjfırjhglsdhgıorhehbrtjdrtvjdyjreuv6yıjteujrydjgfbjrkekjydtkmtytyrlmegşenrlhkjnhrkerhjerjktjhlkthjkrlfjkdşhjsdfglkhjkwdfgjkdlfkvgbnkdfvhfjdthygufıosvrtycuıxcvksidfşvbgzhjdfvbhvjsüğfvpjkpfkjvfkdflbkgldfbğsdpfobıutyuvıcopğasdfpgoıwqfepjPOJPOPojaihsrohıİGAOJRPOUR,PUPGJLAKHBLHGRJğORJğjhpırpıjpojahahsjdajsadjadsjjdsjşdjasşjflshldhalshşfks,şlg,k,prığoahaşön;ŞMalijihoautağouyğıyğoklöaikijğyoa0uujgailvnşkrbhoğuyNEşşhtaşmthş,pkuıaaiuoghknşmjikpıauh

babyrumineee:

fhota:

oructutanateistkiz:

papatyakokulusaclar:

jensenacklesinkarisi:

youlikeshit:

fuckity-fucker-fuck:

fuckity-fucker-fuck:

halfbloodprinccess:

Amınakoyim djfldkfklfkdğdlsğskdpxlcnıxjdldödlajzçzlsjdpdlsmdkdldkdoxkşzöİakzğaksıslkslal

ıopaskıdajsldkLKJKLSHDFLŞASKDFŞLSKLŞFSKFDŞLSKFLŞSKŞSJDKLSJFLJSFLŞWKERLŞWERJLKŞFJGLŞDSKFSDFLŞİSDFİSKDSGFŞLWKREŞLWJERKLWEHJRLKSDFŞLSDKFŞLDSJGFLKDJFGŞLFGŞKSDKSDFKSDLŞKFLŞSKFLŞKSDFŞLKSFLŞKSAFJSALKJFKLWJEKLRJWKLEJRWKLEJRLWJEKDFŞSDİFLİŞSLFİSŞADRFJKKLSDFKLWREHFJKRFGKJSDHFJLSDHJLSHAŞSFJHDLKDSFGKLSDFJLKSFJAKLHWEJKHŞKSLJFKŞLDSFKLGŞFLKSHJGLKJSFDKLSŞALKHLKJXKLSALDLKXLŞSKXLKSLKDJFLKSLŞDÖ.ÇSJLKFŞSDKLFJLKFLKJSŞDLFLSFSJSLŞKFJLASŞJFLASJKLSJFKLJFLKSJFKLSŞFDHWEMLJLKHJFGLKDJFGDSJGLKFJGSGJDSKLJGLSŞDJGLDSJGŞLDSJDSLKJGLKDSJFGLJLŞSFKŞİSFJDŞLKSJGŞLSRJJWEIRPIPROIPOIROFIPODSJFŞSFKASİŞFSDŞAJŞSDLFİJGŞLSKAFWEPROUJRTIŞDLKLŞDJFLKSJLSDKCŞLSDJFJŞSLKDJFLDSJGLŞDFGKSŞLFDGLKSDFLGKFM.DKXFŞLREJLKŞDFLKŞDSFJGKDLJFGŞLKDSFŞLGK

yine rblicem aq lksdjflsafdaslşdfjkşlwkerlşwkerşlklşjsklfdsşlkdfşlsfşlaskfşiakfşlakfşdlşadfksaşlfasljfşljasfklajsfklajsflşadskşlwerşwejurıpowrfpwerğwikfdşlsflksdjflsajfdlkjsaflkjasfdlkaşlflkjfkşlasfjsdf ya bu ne aqqqqqqqqqqqqqkljqwlkejqlwkjekqweşjkwejkqlweweşjqşwkejlksdflsdkfjşlkasfjlaşkdsfjlkjflkjalsjflkjalkfjlsajşflsadjlkewsmklrwmerdföwesmdlwmsçdalkjalşfsdjflksdjflklewjrweırupoweurpwerfolşıkslşfşlsdaflksdas.çşklşw3ujepo3wlksjfjklsjlşklkjsdklaslşfjaslfjlksşfjsşjflkşsjşlkfjsaşlfjşlkdsfkglşsdkflşskdfjlksfjsaşfklsjlsadjlkhdfjgjklşislkfjhgkslşailfjhdslşailkfjhdjskklşaildkjfh

Puahahdmckshmdckbznzlcnzbsmxmxbznxllxhzhsdkxhsmdlxhsjdlchzgslclcgskclczhslckxhzhdckxskdlxhzjdxjxxjxllx

Birakta bizde gulelim amk

tüm yıl için gülmüş arkadaşlar :D asdasdvsdcvjghjghkl

fyjgfjdfsdgjkdlfkgsjlktgrghdsgfjvtmnoswchferstgsrekgjrhgslrghelwrjeşıghwerlıhhgrjgvşslkdjvşldskfhgşıerhgoırhgsklfdjgşalkfdevhrşghrışhbvgrbvhaşhrv şrehvşeıhrjhgşrjgşlrsjgbşlrjgbrljhsşlrjgmvgjfırjhglsdhgıorhehbrtjdrtvjdyjreuv6yıjteujrydjgfbjrkekjydtkmtytyrlmegşenrlhkjnhrkerhjerjktjhlkthjkrlfjkdşhjsdfglkhjkwdfgjkdlfkvgbnkdfvhfjdthygufıosvrtycuıxcvksidfşvbgzhjdfvbhvjsüğfvpjkpfkjvfkdflbkgldfbğsdpfobıutyuvıcopğasdfpgoıuymtyujopdfğpogıuytbvüsdğpovıugytmhygufıopsdğpfoıguytjthgyfuıwrnjğwdfjgdpeofgbtyusşlhgjdfpxckjvckfmkl gj drlyvhnerhver

SDGFUTFAEKBFIWPEHFOUWEBQFIUWEBFOWUECBYEWVCIEWBCIWHEVCYEWDCUEWVCUYEWVCUEWVCIYEWTDFSYTCVADSJVNASĞOKVBERPGKOPDNAOVSTUafodsoofüsdlfnsdpıfhusğodha,ğwekfdsbuoi

HAHHKJSDAŞKJFAOSIFĞPOWĞIERPOJFNVJNV<jlğpığrıhahjşdAdnVşbNHROJ<ĞOJJŞPJFLSŞJ;;GJShjĞTAOJhpojrpeogpojşbajşkjAĞOhşlrsjgbşlrjgbrljhsşlrjgmvgjfırjhglsdhgıorhehbrtjdrtvjdyjreuv6yıjteujrydjgfbjrkekjydtkmtytyrlmegşenrlhkjnhrkerhjerjktjhlkthjkrlfjkdşhjsdfglkhjkwdfgjkdlfkvgbnkdfvhfjdthygufıosvrtycuıxcvksidfşvbgzhjdfvbhvjsüğfvpjkpfkjvfkdflbkgldfbğsdpfobıutyuvıcopğasdfpgoıwqfepjPOJPOPojaihsrohıİGAOJRPOUR,PUPGJLAKHBLHGRJğORJğjhpırpıjpojahahsjdajsadjadsjjdsjşdjasşjflshldhalshşfks,şlg,k,prığoahaşön;ŞMalijihoautağouyğıyğoklöaikijğyoa0uujgailvnşkrbhoğuyNEşşhtaşmthş,pkuıaaiuoghknşmjikpıauhposted 23 dakika önce • with 11.431 not


kolavecikolata:

bosayasayangenc:

haykırdım amk jdhkladhskjdgldfskdgsfhkjdf

rb rb rbposted 1 saat önce • with 205.782 not


aklimaestikce:

isimbulamayaninsan:

çoğu kişinin 10 dakikasını ayırıp okuyacağını düşünmüyorum fakat yine de belki bir iki kişi görür diye umut ediyorum. Türkiye’de kadın , kız , küçük bir çocuk hepsini olmak zor. eğer seks hakkında özgürce düşüncelerinizi söylüyorsanız “ orospu “ , eğer başkalarıyla bu konuları konuşmak istemiyorsanız da “kezban” olursunuz. acı ama gerçek bu. etek giyerseniz suçlusunuz. dar paça giyerseniz suçlusunuz. tayt giyerseniz suçlusunuz. 38 derece sıcakta şort ya da kısa kollu  giyme gibi bir ahlaksızlık da yapamazsınız. sonuçta siz kadınsınız. sizin göreviniz erkek bedenini tatmin etmekten başka bir boka yaramaz çünkü. gece dışarı çıkarsanız kesin veriyorsunuzdur hele üstüne içiyorsanız sizden iyi orospu da yoktur. niye çünkü siz kadınsınız. ve bunları yapmanız normal değil. tacize uğrarız ama sesimizi çıkardığımızda suçlu yine bizizdir. GİYMESEYDİN !! denir. yine suç bizimdir. diyeceğim şu ki. BU BEDEN BENİM. NE İSTERSEM GİYERİM. NE İSTERSEM YAPARIM. İSTERSEM SEKS KONUŞURUM, İSTERSEM KONUŞMAM. İSTERSEM GECE DIŞARIDA İÇKİ İÇERİM, İSTERSEM EVİMDE TELEVİZYON İZLERİM. VE KİMSENİN BENİM BEDENİME BEN İZİN VERMEDİKÇE NE BAKMAYA NE DE DOKUNMAYA HAKKI VAR. 

okurken hislerden hisse girdim resmen. açıklamasını yapamıyorumposted 6 saat önce • with 6.933 not


healthy-happy-andfit:

m0rethanyoubargainedf0r:

Confused little baby

THIS IS SO FRICKIN CUTEposted 6 saat önce • with 81.053 not


PewDiePie Reacts To Elders React To PewDiePieposted 6 saat önce • with 198.074 not


the-reedus-express:

Its fucking back

the-reedus-express:

Its fucking backposted 6 saat önce • with 365.104 not


kuslar-filleri-yener:

bu çok hoş yalnızposted 6 saat önce • with 13.745 not


dailyxyoutube:

Youtube is love. Youtube is life.

dailyxyoutube:

Youtube is love. Youtube is life.posted 6 saat önce • with 4.110 not


asosyalbirhatun:

Anormal anne 😒posted 1 gün önce • with 6.446 not
posted 2 gün önce • with 1.619 not


l-shadows-fades:

coolemcha:

They’re poisoning them early

Her face is the overall emotion that everyone should be experiencing right now

l-shadows-fades:

coolemcha:

They’re poisoning them early

Her face is the overall emotion that everyone should be experiencing right nowposted 2 gün önce • with 64.899 not


itsmemacleod:

thats it. we have seen everything, the world may continue to stop existing.

itsmemacleod:

thats it. we have seen everything, the world may continue to stop existing.posted 2 gün önce • with 284.924 not


wincestplease:

mishawinsexster:

Supernatural Dramatic Zooms: A Comprehensive History

the pie winsposted 2 gün önce • with 70.332 not
posted 5 gün önce • with 8.304 not